SDRCA

 CercetareLectii invatateRedacţia

           

LECŢII ÎNVĂŢATE

 

Urmare a experienţei acumulate de militarii genişti participanţi, independent sau în cadrul contingentelor româneşti, în misiunile internaţionale de stabilitate şi sprijin desfăşurate în Balcani sau Africa, precum şi în teatrele de operaţii din Orientul Mijlociu, sub egida ONU, OSCE, NATO sau UE, un colectiv din cadrul Centrului a elaborat lucrarea „EXPERIENŢĂ ACUMULATĂ - OPERAŢII DE GENIU”, editată şi publicată de Statul Major al Forţelor Terestre în anul 2006.

 

De asemenea, următoarele lecţii identificate au fost înaintate eşaloanelor superioare spre validare ca lecţii învăţate:

-     Sisteme electronice de contracarare a dispozitivelor explozive improvizate compatibile cu sistemele de comunicaţie;

-     Sisteme electronice de poziţionare / urmărire a vehiculelor militare pe timpul executării misiunii în zona de responsabilitate;

-     Rutina, un fenomen periculos în teatrele de operaţii;

-     Indici de demascare a IEDs amplasate de-a lungul căilor de comunicaţie;

-     Combaterea stresului în teatrele de operaţii;

-     Reţeaua militară informatizată;

-     Echipamentul de protecţie EOD;

-     Folosirea explozivilor plastici pentru neutralizarea şi distrugerea muniţiilor neexplodate;

-     Eficientizarea procesului de consiliere;

-     Elaborarea manualelor de luptă ale subunităţilor de geniu;

-     Pregătirea  fizică a personalului implicat în activităţi de învăţământ şi instrucţie;

-     Învoirea personalului;

-     Mascarea obiectivelor militare cu vegetaţie;

-     Eficientizarea activităţii operatorilor EOD;

-     Descoperirea maşinilor capcană care staţionează;

-     Aprobarea documentelor prin semnătura electronică;

-     Elaborarea unor manuale specifice privind instrucţia şi dresajul câinilor;

-     Etichetarea sălilor de curs;

-     Eficientizarea serviciului de permanenţă pe unitate prin folosirea unui sistem electronic informatizat.