SDRCA

 CercetareLectii invatateRedacţia

           

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ-APLICATIVĂ

 

Lucrări elaborate:

 

2006

·  Proceduri standard de operare ale biroului deminare din comandamentele de divizie multinaţionale

·  Manualul calificării mecanicului conductor pe maşinile pentru construcţia şi refacerea drumurilor, vol. 1

·  Metodica instrucţiei lucrărilor de distrugeri

 

2007

·  Manualul calificării mecanicului conductor pe mijloacele pentru realizarea trecerilor

·  Protecţia forţei în operaţiile de stabilitate şi sprijin

·  Consideraţii privind protecţia genistică a unităţilor şi marilor unităţi tactice

 

2008

·  Studiu privind posibilităţile forţelor de geniu de a participa la limitarea şi lichidarea urmărilor calamităţilor şi dezastrelor

·  Manualul calificării mecanicului conductor pe maşinile pentru construcţia şi refacerea drumurilor, vol. 2

·  Proceduri de punere în stare sigură şi distrugere a dispenserelor şi submuniţiilor americane

·  Documentar privind activităţile subunităţii de pionieri pentru demolarea clădirilor prin explozii controlate

 

2009

·  Metode privind calificarea mecanicilor pentru deservirea completului pentru baterea piloţilor C.B.P.-4

·  Studiu privind managementul subunităţii de geniu privind pregătirea pentru distrugere a lucrărilor hidrotehnice

·  Cooperarea structurilor de EOD şi CBRN pentru intervenţia asupra unui dispozitiv exploziv improvizat susceptibil a avea încărcătură CBRN.

 

2010

·  Metode privind calificarea mecanicilor conductori pentru deservirea macaralelor AMT-125T (12,5 tf) şi AMT-950 (40 tf)

 

2011

·  Studiu privind concepşia de executare a lucrărilor genistice în punctele de comandă ale U./M.U. tactice

 

 2012

·  Studiu experimental cu privire la posibilitatea de reducere a încărcăturilor de explozivi de brizanţă ridicată folosiţi în lucrările militare de distrugeri

 

2013

·  Studiu privind concepția de organizare, înzestrare și utilizare a unor detașamente cu destinație specială constituite din subunitați specializate de geniu

 

2014

·  Studiu privind posibilitățile de optimizare a documentelor de conducere a instrucției de geniu în vederea eficientizării activității și îndeplinirii finalităților proiectate

 

2015

·  Studiu privind oportunitatea reînființării instituției inspectorului pentru arma geniu