SDRCA

 CercetareLectii invatateRedacţia

           

 

 

 

 

 

 

 

             

       

Secţia Dezvoltare, Reglementări şi Capabilităţi în Arma Geniu este structura specializată a Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN „Panait Donici” care desfăşoară activităţi în următoarele domenii de responsabilitate:

1.    Dezvoltarea/modernizarea armei geniu din perspectiva înzestrării cu noi tipuri/sisteme de armament, echipamente şi materiale specifice armei geniu şi a procesului de transformare a armei în contextul problemelor actuale ale securităţii internaţionale;

2.    Elaborarea actelor normative specifice, doctrinelor, manualelor militare, programelor de instrucţie individuală şi programelor de instrucţie pentru misiuni, necesare instruirii, conducerii şi întrebuinţării forţelor de geniu pe timp de pace, în situaţii de criză, la război şi în perioada postconflict;

3.    Dezvoltarea şi implementarea capabilităţilor asumate pe linia armei geniu şi specialităţii militare EOD;

4.    Standardizarea în domeniul operaţional-procedural şi al instrucţiei;

5.    Procesul de lecţii învăţate şi valorificarea experienţei acumulate în procesul de instruire şi în alte activităţi desfăşurate de personalul şi structurile de geniu şi EOD din cadrul Forţelor Terestre.

6.    Editarea periodicului armei Geniu;

7.    Controlul intern/managerial;

8.    Cultivarea tradiţiilor armei Geniu.