ISTORIC

 ConducereOrganizareRepere IstoriceGaleria comandantilorMuzeul armei

 

 

       1 august 2022 -  în baza Dispoziţiei şefului S.M.Ap. nr. G/S-1975/07.07.2022 Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN  „Panait Donici” se transformă în Centrul de Instruire Sprijin de Luptă, având în continuare aceiaşi locaţie, având în subordine Baza de Perfecționare EOD și C-IED şi Grupul 1 EOD, dislocate la Râmnicu Vâlcea, Baza de Perfecționare Artilerie dislocată la Focșani, Baza de Perfecționare Geniu dislocată la Brăila, Baza de Perfecționare Apărare CBRN dislocată la Pitești şi Baza de Perfecționare Poliție Militară  dislocată la București.

      

        1 septembrie 2019 -  în baza Dispoziţiei şefului S.M.Ap. nr. G/S-1512/25.07.2019 Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN  „Panait Donici” se actualizează cu denumirea de Centrul de Perfecţionare Geniu şi EOD „Panait Donici”, având în continuare aceiaşi locaţie.

       1 mai 2010 -  în baza Dispoziţiei şefului S.M.G. nr. S-15/22.02 2010 pentru aprobarea ,,Nomenclatorului armelor, serviciilor şi specialităţilor militare ale ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor, ale Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.S. 9/16.01 2010 pentru aprobarea ,,Nomenclatorului specialităţilor militare şi funcţiilor soldaţilor şi gradaţilor voluntari” şi ale aprobării ministrului apărării naţionale nr. CP2-154 11.01 2010, Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare NBC „Panait Donici” se actualizează cu denumirea de Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN „Panait Donici”, iar Baza de Instruire pentru Apărare NBC se actualizează cu denumirea de Baza de Instruire pentru Apărare CBRN „Muscel”,  având în continuare aceleaşi locaţii.

      1 septembrie 2008 - se înfiinţează Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare NBC „Panait Donici” având în subordine Baza de Instruire EOD, dislocată la Râmnicu Vâlcea, şi Baza de Instruire pentru Apărare NBC dislocată în garnizoana Câmpulung Muscel.  

     1 august 2005 - odată cu reorganizarea învăţământului militar, prin ordinul Statului Major General nr. B 5/S/1188/2005, Şcoala de Aplicaţie pentru Geniu şi Căi Ferate “Panait Donici” se transformă în Centrul de Pregătire pentru Geniu „Panait Donici”, subordonat Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă „General Eremia Grigorescu” din Sibiu şi având în continuare sediul la Rm. Vâlcea. Centrul de Pregătire pentru Geniu este continuatorul tradiţiilor Şcolii de Aplicaţie pentru Geniu şi Căi Ferate „Panait Donici” şi preia tradiţiile învăţământului militar în arma geniu. Funcţionează în această formă până în data de 31.08 2008 în cazarma  din Râmnicu Vâlcea.

     15 aprilie 2005 - se înfiinţează Grupul 1 EOD în organica Şcolii de Aplicaţie pentru Geniu şi Căi Ferate „Panait Donici”, care asigură îndeplinirea misiunilor primite pe timp de pace şi la război, în teritoriul naţional (zona de responsabilitate) şi teatrul de operaţii militare (la ordin).

     1 august 2003 - în baza Ordinelor Statului Major General numărul B.5/S/1511 din 17.07.2003 şi B.5/S/1591 din 30.07.2003 Centrul de Pregătire a Specialiştilor în Controlul Mecanismelor Explozive subordonat, ca stat anexă, Şcolii de Aplicaţie pentru Geniu şi Căi Ferate „Panait Donici” se transformă în Centrul de Pregătire  EOD (neutralizarea şi distrugerea muniţiilor/dispozitivelor explozive - Explosive Ordnance Disposal, cu indicativul Unitatea  Militară  01784 ,,EO”, subordonat nemijlocit Statului Major al Forţelor Terestre.

      15 august 2002 - şcoala se reorganizează în baza ordinului şefului Statului Major General nr. S B 5/3207/2002 în Şcoala de Aplicaţie pentru Geniu şi Căi Ferate ,,Panait Donici".    

      2001 - prin Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. MS/34 s-a constituit Baza 12 instrucţie Geniu, în subordinea Şcolii de Aplicaţie pentru Geniu şi Căi Ferate „Panait Donici”, preluând tradiţiile Regimentului 1 Geniu şi având ca obiective instruirea militarilor în termen şi cu termen redus. Comandantul Şcolii de Aplicaţie este şi inspector pentru armele Geniu, Construcţii şi Căi Ferate.

       9 septembrie 1999 - în baza Ordinului locţiitorului şefului Statului Major al Trupelor de Uscat nr. I-3005, Centrul de Pregătire a Specialiştilor în Controlul Mecanismelor Explozive, a fost subordonat Şcolii de Aplicaţie pentru Geniu, Construcţii şi Căi Ferate ,,Panait Donici ”, ca stat anexă, fiind redislocat  în garnizoana Râmnicu Vâlcea.  

      1 august 1997 – în baza Ordinului ministrului apărării naţionale M. 59 din 30.07.1997, a fost înfiinţat Centrul de Pregătire a Specialiştilor în Controlul Mecanismelor Explozive, dislocat în cazarma 2608 din Şoseaua Olteniţei – Bucureşti, anexă a Şcolii de Aplicaţie pentru Geniu, Construcţii şi Căi Ferate ,,Panait Donici”.

      1 iunie 1997 - institutul se transformă prin Ordinul Ministrului Apărării Naţionale nr. M.12/21.02.1997 în Şcoala de Aplicaţie pentru Geniu, Construcţii şi Căi Ferate ,,Panait Donici", având în continuare sediul la Râmnicu Vâlcea.

      22 martie 1991 - ca urmare a reformei în învăţământul militar, Şcoala Militară se transformă prin Hotărârea Guvernului României nr. 190 în Institutul militar de Geniu, Construcţii şi Căi Ferate ,,Panait Donici", învăţământul fiind de nivel universitar.

       01 august 1990 -  în baza hotărârii Guvernului României cu nr. 906 Şcoala primeşte denumirea de Şcoala Militară de ofiţeri activi de Geniu, Construcţii şi Căi Ferate ,,Panait Donici".

      15 aprilie 1975 - ţinându-se seama de specialităţile ce se pregăteau, se înfiinţează la Râmnicu Vâlcea Şcoala Militară de ofiţeri activi de Geniu, Construcţii şi Căi Ferate,  cu durata de 3 ani, funcţionând efectiv în noul local începând cu septembrie 1976.

       1961 -  Şcoala a fost mutată din nou la Sibiu unde a funcţionat, ca secţie a Şcolii Militare superioare de ofiţeri activi  ,,Nicolae Bălcescu", până în anul 1976.

       1948 -  Şcoala a fost mutată la Sibiu şi după numai un an la Râmnicu  Vâlcea, unde a funcţionat sub denumirea de Şcoala militară de ofiţeri până în anul 1961.

       1927 – începând cu acest an şcolii îi este adăugată o nouă formă de pregătire a cadrelor şi anume, Şcoala de aplicaţie a geniului cu o durată de pregătire de un an, care era urmată numai de ofiţeri.

      1920 – 1921- începând cu acest an de învăţământ  militarii genişti au pentru prima dată o instituţie de învăţământ proprie, subordonată direct inspectoratului de armă, cu denumirea ,,Şcoalele militare de Geniu", cu sediul la Bucureşti, în vechea cazarmă din dealul Cotroceni, în cadrul căreia funcţionau: Şcoala pregătitoare de ofiţeri cu durata de 2 ani, Şcoala pregătitoare de ofiţeri de rezervă, cu aceiaşi durată, Şcoala tehnică de Construcţii, tot cu durata de doi ani şi, în sfârşit, Şcoala tehnică de subofiţeri de Construcţii, cu aceiaşi durată. Documentul care a reglementat această structură este Decizia ministerială nr. 372 din 9 iunie 1920. Şcoala pregătea ofiţeri şi subofiţeri pentru toate armele şi specialităţile din subordinea Inspectoratului general al geniului şi anume: pionieri, pontonieri, căi ferate, transmisiuni, tracţiune automobilă, construcţii civile şi militare, proiectoare şi aerostate.

     1918-1919 - începând cu anul şcolar pregătirea ofiţerilor de geniu s-a făcut în Şcoalele militare de Infanterie, Geniu şi Administraţie, în cadrul cărora funcţiona o secţie de Geniu cu durata de 2 ani, cu o programă ajustată cu concluziile desprinse din campania din 1916-1918.

      1916 - din cauza desfăşurării nefavorabile a campaniei, şcoala a fost mutată la Iaşi unde funcţionează până la 1917, când artileriştii se mută la Botoşani, iar geniştii la Huşi.

    1900 -1920 prin ordinul Ministrului de Război în Şcoalele militare de Artilerie şi Geniu au fost pregătiţi şi ofiţerii necesari Marinei militare, şcoala luând numele de ,,Şcoala militară de Artilerie, Geniu şi Marină", nume purtat până în 1920.

     1895 -  prin Decretul nr. 4249 din 2 noiembrie 1895 iau fiinţă patru instituţii de învăţământ militar de geniu: Şcoala de aplicaţie  de Artilerie şi Geniu, Şcoala superioară de Artilerie şi Geniu, Şcoala militară de guarzi de Artilerie şi Geniu şi Şcoala militară de Artilerie şi Geniu. Cele patru şcoli aveau sarcini şi profiluri distincte, funcţionând însă sub o conducere unică cu denumirea generică de ,,Şcoalele militare de Artilerie şi Geniu."

     1892  - Şcoala de Ofiţeri de Artilerie şi Geniu redevine independentă şi se reorganizează pe două diviziuni: diviziunea preparatori (2 ani) şi diviziunea aplicaţie (2 ani).

     1884 – 1892 - Şcoala a funcţionat împreună cu Şcoala Militară de Infanterie şi Cavalerie.

     7 aprilie 1881 - s-a constituit Şcoala de Artilerie şi Geniu, prin Înaltul Decret Regal nr. 996 semnat de regele Carol I şi publicat în Monitorul Oficial al României nr.13/1881; învăţământul era de nivel universitar, din cei 10 profesori care predau cursurile tehnico-ştiinţifice 4 erau doctori în ştiinţe matematice, fizică şi ştiinţe tehnice, iar ceilalţi erau licenţiaţi în domeniile pe care le predau.

       

 ConducereOrganizareCarieraRepere istoriceGaleria comandantilorMuzeul armei