Posturi vacante

 

 

   

  ANUNŢ .

          

cu rezultatele finale a concursului

pentru încadrarea postului de execuţie, vacant, de personal civil contractual

 pe perioadă nedeterminată de Muncitor calificat III  (Instalator apă canal) – un post, la Unitatea Militară 01784 Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

 

Nr.

crt.

Număr cod dosar

Punctaj la proba practică

Punctaj interviu

Punctaj final al concursului

Admis/respins

1.

P-31

87

81,33

84,16

ADMIS

2.

P-29

60,33

81,33

70,83

RESPINS

            Candidatul declarat „ADMIS” la concursul de ocupare a postului de Muncitor calificat III  (Instalator apă canal), se va prezenta la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale, în data de 13.05.2023, ora 08.00, la sediul U.M. 01784 Rm. Vâlcea, strada Tudor Vladimirescu nr. 31, localitatea Rm. Vâlcea, conform art. 67 alin (1) din Hotărârea Guvernului  nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

            Dacă candidatul declarat „ADMIS” nu se poate prezenta la unitate în data menționată mai sus, poate solicita în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale, un alt termen de prezentare la post care nu poate depăși termenul de preaviz prevăzut pentru demisie  în Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la data afișării rezultatelor finale ale concursului, conform art. 67 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Contractul individual de muncă se va semna cu o zi înainte de prezentarea la post.

        

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL U.M. 01784 RM.VÂLCEA,

ASTĂZI  28.04.2023, ORA 16.00

 

 

   

  ANUNŢ .

          

cu punctajele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de execuţie de

 Muncitor calificat III (Tâmplar universal) în cadrul microstructurii cazarmare / U.M. 01784 Râmnicu-Vâlcea

 

Nr.

crt.

Număr de referință a dosarului

PUNCTAJELE FINALE OBȚINUTE

Admis/Respins

1.

P-23

88,05

ADMIS

2.

P-14

82,32

RESPINS

3.

P-27

61,49

RESPINS

 

În baza art. 67 din H.G. nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidatul declarat "ADMIS", este obligat să se prezinte la post până la data de 11.05.2023, ora 16.00. 

   

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT ȘI  LA PUNCTUL DE CONTROL AL U.M. 01784 RÂMNICU VÂLCEA,

 ASTĂZI  26.04.2023, ORA 14.00.

 

 

   

  ANUNŢ .

          

cu rezultatele la proba interviu a concursului

pentru încadrarea postului de execuţie, vacant, de personal civil contractual

 pe perioadă nedeterminată de Muncitor calificat III  (Instalator apă canal) – un post, la Unitatea Militară 01784 Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

 

Nr.

crt.

Număr cod dosar

Punctaj la proba inrerviu

Menţiunea admis/respins

1.

P-29

81,33

ADMIS

2.

P-31

81,33

ADMIS

           

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei interviu, pot formula contestaţie până la data de 26.04.2023 ora 16.00, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului  nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 Soluționarea eventualele contestaţii privind rezultatul probei interviu se afișază la sediul U.M. 01784 Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31, jud. Vâlcea, în data de 27.04.2023, orar 14.30, persoană de contact – secretar, Pcc Drăgan Manuela, telefon 0250/739601 int. 152.

Anunțul cu rezultatul final al concursului se va afișa la sediul unității şi pe pagina de internet cpge.ro, la data de 28.04.2023, până la ora 16.00.

 

 

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL U.M. 01784 RM.VÂLCEA, ASTĂZI  25.04.2023, ORA 16.00

 

 

   

  ANUNŢ .

          

cu rezultatele finale ale concursului

pentru încadrarea postului de execuţie, vacant, de personal civil contractual

 pe perioadă nedeterminată de ÎNGRIJITOR - 1 post, la Unitatea Militară 01784 Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

Nr.

crt.

Numărul de referinţă al dosarului

Punctaj la proba practică

Punctaj interviu

Punctaj final al concursului

Admis/Respins

1.

P-9

64

59,(6)

61,8

Respins

2.

P-15

73,(3)

59,(6)

66,45

Respins

3.

P-28

73,(3)

65,(6)

69,45

Respins

4.

P-10

82

80

81

Admis

5.

P-24

61,(3)

57

59,15

Respins

6.

P-12

83,(3)

68,(6)

75,95

Respins

 

            Candidatul declarat „admis” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 10.05.2023, potrivit prevederilor art. 67 alin. (1),(2) din Hotărârea Guvernului nr.1336/2023 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

            În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „admis“ la concurs poate solicita, până la data de 27.04.2023 ora 15.30, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşii 30 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului. Cererea se depune la sediul U.M. 01784 Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31, jud. Vâlcea, persoană de contact – secretar, Slt. Laurențiu BRÎNZAN, telefon 0250/739601 int. 152.

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL U.M. 0784 RM.VÂLCEA, ASTĂZI 25.04.2023, ORA 15.30

 

 

   

  ANUNŢ .

          

cu rezultatele obținute la proba interviu a concursului

pentru încadrarea postului de execuţie, vacant, de personal civil contractual

 pe perioadă nedeterminată de MUNCITOR CALIFICAT III

(TÂMPLAR UNIVERSAL) - un post, la Unitatea Militară 01784 Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

 

Nr.

crt.

Număr de referință a dosarului

Punctaj obținut în urma probei interviu

Admis/Respins

1.

P-14

88,65

ADMIS

2.

P-23

86,30

ADMIS

3.

P-27

63,78

ADMIS

            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obținute la proba interviu pot formula contestaţii până la data de 24.04.2023 ora 16.00, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului  nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01784 Râmnicu Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31, jud. Vâlcea, în data de 24.04.2023,  în intervalul orar 08.00-16.00, persoană de contact – secretar, Plt. Iancu-Mihai Angel, telefon 0250/739601 int. 152.

 Soluționarea contestațiilor cu privire la rezultatul probei interviu și afișarea rezultatelor se va face în data de 25.04.2023 până la orele 14.30.

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL U.M. 01784 RM.VÂLCEA, ASTĂZI 21.04.2023, ORA 14.00

 

 

   

  ANUNŢ .

          

cu rezultatele interviului

pentru încadrarea postului de execuţie, vacant, de personal civil contractual

 pe perioadă nedeterminată de ÎNGRIJITOR  - 1 post, la Unitatea Militară 01784 Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

 

Nr.

crt.

Numărul de referinţă al dosarului

Punctaj interviu

Admis/Respins

1.

P-9

59,(6)

Admis

2.

P-15

59,(6)

Admis

3.

P-28

65,(6)

Admis

4.

P-10

80

Admis

5.

P-24

57

Admis

6.

P-12

68,(6)

Admis

                       

                         Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01784 Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31, jud. Vâlcea, în data de 21.04.2023,  în intervalul orar 08.00-16.00, persoană de contact – secretar, Slt. Brînzan Laurențiu, telefon 0250/739601 int. 146.

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor se va face în data de 24.04.2023 până la orele 14.30.

 

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL U.M. 01784 RM.VÂLCEA, ASTĂZI 20.04.2023, ORA 15.30

 

 

   

  ANUNŢ .

          

cu rezultatele probei practice la concursul

pentru încadrarea postului de execuţie, vacant, de personal civil contractual

 pe perioadă nedeterminată de Muncitor calificat III  (Instalator apă canal)- un post, la Unitatea Militară 01784 Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

 

Nr.

crt.

Număr cod dosar

Punctaj la proba practică

Menţiunea admis/respins

1.

P-29

60.33

ADMIS

2.

P-31

87

ADMIS

 

            Candidaţii declarați „ADMIS” la proba practică vor susţine interviul în data de 24.04.2023, ora 09.00, la sediul U.M. 01784 Rm. Vâlcea, strada Tudor Vladimirescu nr. 31, localitatea Rm. Vâlcea.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei practice, pot formula contestaţie până la data de 20.04.2023 ora 16.00, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului  nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 Soluționarea eventualele contestaţii privind rezultatul probei practice se afișază la sediul U.M. 01784 Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31, jud. Vâlcea, în data de 21.04.2023, orar 16.00, persoană de contact – secretar, Pcc Drăgan Manuela, telefon 0250/739601 int. 152.

 

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL U.M. 01784 RM.VÂLCEA, ASTĂZI  19.04.2023, ORA 16.00

 

 

   

 ANUNŢ .

         

cu rezultatele probei scrise la concursul

pentru încadrarea postului de execuţie, vacant, de personal civil contractual

 pe perioadă nedeterminată de MUNCITOR CALIFICAT III

(Tâmplar universal)- un post, la Unitatea Militară 01784 Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

 

Nr.

crt.

Număr de referință a dosarului

Punctaj obținut în urma probei scrise

Admis/Respins

1.

P-14

76,00

ADMIS

2.

P-23

 89,80

ADMIS

3.

P-27

 59,20

ADMIS

           

            Candidaţii declarați „ADMIS” la proba scrisă vor susţine proba interviu în data de 20.04.2023, ora 09.00, la sediul U.M. 01784 Râmnicu Vâlcea, strada Tudor Vladimirescu nr. 31, localitatea Râmnicu Vâlcea.

            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei scrise pot formula contestaţii până la data de 18.04.2023 ora 16.00, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului  nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01784 Râmnicu Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31, jud. Vâlcea, în data de 18.04.2023,  în intervalul orar 08.00-16.00, persoană de contact – secretar, Plt. Iancu-Mihai Angel, telefon 0250/739601 int. 152.

 Soluționarea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise și afișarea rezultatelor se va face în data de 19.04.2023 până la orele 16.00.

     

 

 

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT ȘI  LA PUNCTUL DE CONTROL AL U.M. 01784 RÂMNICU VÂLCEA, ASTĂZI  13.04.2023, ORA 13.00.

 

   

  ANUNŢ .

          

cu rezultatele probei practice la concursul

pentru încadrarea postului de execuţie, vacant, de personal civil contractual

 pe perioadă nedeterminată de Îngrijitor - un post, la Unitatea Militară 01784 Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

 

Nr.

crt.

Număr de referință a dosarului

Punctaj obținut în urma probei practice

Admis/Respins

1.

P-25

47

RESPINS

2.

P-9

64

ADMIS

3.

P-15

73,(3)

ADMIS

4.

P-28

73,(3)

ADMIS

5.

P-10

82

ADMIS

6.

P-24

61,(3)

ADMIS

7.

P-12

83,(3)

ADMIS

8.

P-16

41

RESPINS

9.

P-19

42

RESPINS

10.

P-30

-

NEPREZENTAT

            Candidaţii declarați „ADMIS” la proba practică vor susţine interviul în data de 19.04.2023, ora 09.00, la sediul U.M. 01784 Rm. Vâlcea, strada Tudor Vladimirescu nr. 31, localitatea Rm. Vâlcea.

            Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probei practice pot formula contestaţie până la data de 13.04.2023 ora 16.00, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului  nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M. 01784 Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31, jud. Vâlcea, în data de 13.04.2023,  în intervalul orar 08.00-16.00, persoană de contact – secretar, Slt. Brînzan Laurențiu, telefon 0250/739601 int. 146.

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor se va face în data de 18.04.2023 până la orele 16.00.

     

 

PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT ȘI  LA PUNCTUL DE CONTROL AL U.M. 01784 RM.VÂLCEA, ASTĂZI  12.04.2023, ORA 10.30

 

 

 

   

  ANUNŢ .

          

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în gradul imediat  superior a personalului civil contractual din cadrul U.M. 01784 Rm. Vâlcea

 

 

Postul pentru care se organizează examenul este referent de specialitate gradul III/Compartimentul planificare logistică şi management ciclu de viaţă al echipamentelor/Logistica la U.M. 01784 Rm. Vâlcea.

1. Data, ora şi locul desfăşurării examenului de promovare în gradul superior:

-         data – 27.04.2023

-         ora - 10.00-13.00

-         locul - sala de consiliu din pavilionul C, etaj I.

 

 2. Bibliografia şi tematica examenului de promovare în gradul superior: detalii

             3. Tipul probei de examen:

- proba scrisă (test grilă).

4. Note:

- afişarea rezultatului probei scrise, în data 28.04.2023, ora 15.30;

            - depunerea eventualelor contestaţii, până la data de 02.05.2023, ora 15.30;

- soluţionarea eventualelor contestaţii şi comunicarea rezultatului, în data de 03.05.2023, până la ora 15.30.

 

 

   

  ANUNŢ .

          

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs

pentru încadrarea postului de execuţie, vacant, de personal civil contractual

 pe perioadă nedeterminată de Îngrijitor - un post, la Unitatea Militară 01784 Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

 

Nr.

crt.

Nr. Dosar

Rezultatul  selecţiei

dosarelor de concurs

Motivul respingerii

 dosarului

1.

P-9 din 22.03.2023

ADMIS

 

2.

P-10 din 22.03.2023

ADMIS

 

3.

P-12  din 24.03.2023

ADMIS

 

4.

P-15  din 29.03.2023

ADMIS

 

5.

P-16 din 29.03.2023

ADMIS

 

6.

P-19 din 30.03.2023

ADMIS

 

7.

P-24 din 31.03.2023

ADMIS

 

8.

P-25 din 31.03.2023

ADMIS

 

9.

P-28 din 31.03.2023

ADMIS

 

10.

P-30 din 03.04.2023

ADMIS

 

                       

            Candidaţii ale căror dosare au fost „ADMISE” vor susţine proba practică în data de 11.04.2023, la sediul U.M. 01784 Rm. Vâlcea, strada Tudor Vladimirescu nr. 31, localitatea Rm. Vâlcea, conform următorului program:

            08.00 prezentarea la sediul UM 01784 Rm.Vâlcea;

08.30 – 09.00prezentarea metodologiei de concurs și a cerințelor din fișa postului. Prezentarea regulilor SSM;

09.00 – 15.00 – desfășurarea probei practice.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pot formula contestaţie până la data de 07.04.2023 ora 14.30, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului  nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 Soluționarea eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afișază la sediul U.M. 01784 Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31, jud. Vâlcea, în data de 10.04.2023, orar 14.30, persoană de contact – secretar, Pcc Drăgan Manuela, telefon 0250/739601 int. 152.

 

            PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL U.M. 01784 RM.VÂLCEA, ASTĂZI  06.04.2023, ORA 14.30

 

   

  ANUNŢ .

          

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs

pentru încadrarea postului de execuţie, vacant, de personal civil contractual

 pe perioadă nedeterminată de Muncitor calificat III (Tâmplar universal) - un post, la Unitatea Militară 01784 Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

 

Nr.

crt.

Nr. Dosar

Rezultatul  selecţiei

dosarelor de concurs

Motivul respingerii

 dosarului

1.

P-14

ADMIS

 

2.

P-23

ADMIS

 

3.

P-27

ADMIS

 

                                   

          Candidaţii ale căror dosare au fost „ADMISE” vor susţine proba scrisă în data de 12.04.2023, la sediul U.M. 01784 Râmnicu Vâlcea, strada Tudor Vladimirescu nr. 31, localitatea Râmnicu Vâlcea, conform următorului program:

            09.30 prezentarea la sediul UM 01784 RâmnicuVâlcea;

10.00 – 10.30 prezentarea metodologiei de concurs și a cerințelor din fișa postului. Prezentarea regulilor de securitate și sănătate în muncă;

10.30 12.30 – desfășurarea probei scrise.

            Candidații vor avea asupra lor instrumente de scris.        

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pot formula contestaţie până la data de 07.04.2023 ora 14.30, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului  nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

          Soluționarea eventualelor contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afișează la sediul U.M. 01784 Râmnicu Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31, jud. Vâlcea, în data de 10.04.2023, orar 14.30, persoană de contact – secretar, Plt. Iancu – Mihai Angel, telefon 0250/739601 int. 152.

 

            PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL U.M. 01784 RM.VÂLCEA, ASTĂZI  06.04.2023, ORA 14.30

 

 

 
   

  ANUNŢ .

          

cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs

pentru încadrarea postului de execuţie, vacant, de personal civil contractual

 pe perioadă nedeterminată de Muncitor calificat III (Instalator apă canal) - un post, la Unitatea Militară 01784 Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea

 

Nr.

crt.

Nr. Dosar

Rezultatul  selecţiei

dosarelor de concurs

Motivul respingerii

 dosarului

1.

P-26

RESPINS

 Nu deține vechime în specialitate (3 ani), menționată în carnetul de muncă și adeverințele de vechime

2.

P-29

ADMIS

 

3.

P-31

ADMIS

 

                       

            Candidaţii ale căror dosare au fost „ADMISE” vor susţine proba practică în data de 18.04.2023, la sediul U.M. 01784 Rm. Vâlcea, strada Tudor Vladimirescu nr. 31, localitatea Rm. Vâlcea, conform următorului program:

            08.00 prezentarea la sediul UM 01784 Rm.Vâlcea;

08.30 – 09.00prezentarea metodologiei de concurs și a cerințelor din fișa postului. Prezentarea regulilor SSM;

09.00 – 15.00 – desfășurarea probei practice.

            Candidații vor avea asupra lor:

          - echipament individual de lucru;

          - unelte specifice executării lucrării de instalații.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pot formula contestaţie până la data de 07.04.2023 ora 14.30, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului  nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

          Soluționarea eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afișază la sediul U.M. 01784 Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31, jud. Vâlcea, în data de 10.04.2023, orar 14.30, persoană de contact – secretar, Pcc Drăgan Manuela, telefon 0250/739601 int. 152.

 

            PREZENTUL ANUNŢ A FOST AFIŞAT LA PUNCTUL DE CONTROL AL U.M. 01784 RM.VÂLCEA, ASTĂZI  06.04.2023, ORA 14.30

 

 
   

  ANUNŢ .

           privind organizarea concursului de ocupare pe perioadă nedeterminată, a unor posturi vacante de execuţie, de personal civil contractual, îngrijitor, muncitor calificat III (instalator apă canal), muncitor calificat III (tâmplar universal) la Unitatea Militară 01784 Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea: