ÎNVATAMANT

                             Cursuri 2017-2018Cursur EODCursuri CNFPA

 

Dinamica cursurilor 2017 - 2018

  

Nr. crt. Denumirea cursului Perioada de desfăşurare Durata (săpt.)
1 Curs avansat pentru ofiţeri de geniu 16.04 - 25.05.2018 6
2 Curs de stat major pentru ofiţeri de geniu 16.04 - 25.05.2018 6
3 Curs de plutonier/ maistru militar clasa a III-a de geniu 23.10 - 17.11.2017 4
4 Curs de plutonier major/ maistru militar clasa a II-a geniu   15.01 - 09.02.2018 4
5 Curs de plutonier adjutant/ maistru militar clasa I de geniu 30.04-25.05.2018 4
6 Curs de bază ofiţeri geniu 04.09.2017 - 09.03.2018 27
7 Program de studii postliceale, cu durata de 1 an 26.02-08.06.2018  15
  Modul ,,Bazele tehnice ale armei geniu" - anul II AFT 09.10 - 10.11.2017 3
  Modul ,,Bazele tactice ale armei geniu" - anul III AFT 09.10 - 10.11.2017 3
  Modul ,,Bazele tactice ale armei geniu" - anul II AFT
              19.03-06.04.2018
3
8 Curs de specializare pentru dezvoltarea pregătirii în armă a comandantului de pluton 26.03-04.05.2018 6
9 Curs de specializare a cadrelor militare în arma geniu 
                04.09-08.12.2017
14
10 Curs de calificare mecanici servanţi pentru instalaţia de forat FA 6,3 C  11.09-06.10.2017 4
11 Curs de calificare electromecanici pentru gater vertical mobil şi fierăstrău circular  11.09-06.10.2017 4
12 Curs de calificare mecanici servanţi motofierăstrău  11.09-29.09.2017 3
13 Curs de calificare mecanici pentru deservire motocompresor MC-10  11.09-06.10.2017 4
14 Curs de calificare electromecanici pentru autostaţiile de iluminat şi prelucrat lemn  11.09-06.10.2017 4
15 Curs de calificare mecanici servanţi pentru completele de batere piloţi  14.05-08.06.2018 4
16 Curs de calificare mecanici conductori pentru şalupe de tracţiune şi motopropulsoare  14.05-08.06.2018 4
17 Curs de calificare mecanici servanţi pentru instalaţiile de decontaminare şi potabilizare a apei -,,AQUATOR”  21.05-08.06.2018 3
18 Curs de specializare în distrugeri (pentru personalul din structuri de operatii speciale) 14.05-08.06.2018 4
19 Curs de specializare pentru detecţia mecanismelor explozive 11.06-06.07.2017 4
20 Curs de calificare/ autorizare macaragii grupa A (cod COR-8333.2.1)  19.02-06.07.2018 20
21 Curs de calificare/ autorizare macaragii grupa A (cod COR-8333.2.1)  30.07-14.12.2018 20
22 Curs de perfecţionare pentru reconfirmarea competenţelor de macaragiu atestat ISCIR 26-30.03.2018 1
23 Curs de calificare maşinist la maşini pt. terasamente-subgrupa iniţiere maşini de săpat pământul (excavator universal) - cod COR - 8332.0.1 26.03-11.05.2018
11 - 15.06.2018
8
24 Curs de calificare maşinist la maşini pt. terasamente-subgrupa iniţiere maşini de încărcat pământul (autoîncărcător frontal ) - cod COR - 8332.0.1 26.03-11.05.2018
11 - 15.06.2018
8
25 Curs de calificare maşinist la maşini pt. terasamente-subgrupa iniţiere maşini de curăţat/nivelare/afânare pământul (buldozer/autogreder)-cod COR-8332.0.1 26.03-08.06.2018
11 - 15.06.2018
12
26 Curs de calificare maşinist la maşini pt. terasamente-subgrupa iniţiere maşini de compactat terasamente (rulou compactor) - cod COR - 8332.0.1 26.03-20.04.2018
11 - 15.06.2018
5
27 Curs de specializare cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor - cod COR - 541902 11.09-20.10.2017 6
28 Curs de perfecţionare inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă - SSM (cod COR - 325723) 14.05-08.06.2018 4
29 Curs de specializare în distrugerea obiectivelor de importanţă militară 18.06-13.07.2018 4
30 Curs pentru elaborarea proiectelor de campanie în lucrările de drumuri şi poduri militare 15.01-09.02.2017 4
31 Curs de calificare  pentru multifuncţional terasier 26.03-13.04.2018 3
32 Curs de specializare în arma geniu pentru gradaţii profesionişti de alte arme
               25.09-17.11.2017
8
33 Curs perfecţionare pentru avansarea la gradul de caporal caporal clasa a III-a              25.06-20.07.2018 4
34 Curs de specializare a conductorilor câinilor de serviciu   Subgrupa Pază obiective
05.02-13.04.2018                 ex. abs. 21-25.05.2018
11
35 Subgrupa detectarea materialelor explozive
05.02 - 18.05.2018                              ex. abs. 21-25.05.2018
16
36 Curs pentru reconstituirea echipelor canine 
Subgrupa Pază obiective
04.09-13.10.2017                     ex. abs. 20-24.11.2017
7
37 Subgrupa detectarea materialelor explozive
04.09-17.11.2017                    ex. abs. 20-24.11.2017                                     
12
  Modulul Instrucţiei Individuale de Bază (10 săptămâni) 06.11 - 12.01.2018 10
  23.04 – 29.06.2018
  Modulul Instrucţiei Individuale de Specialitate – Etapa 1 (2 săptămâni) 03.01 - 12.01.2018 2
  18 – 29.06.2018
  Modulul Instrucţiei Individuale de Specialitate – Etapa 2 (8 săptămâni) 15.01 - 09.03.2018 8