METODOLOGIA, TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

PENTRU SUSŢINEREA PROBELOR DE CUNOŞTINŢE MILITARE GENERALE ŞI DE SPECIALITATE

 PENTRU POSTURILE DIDACTICE DE  LA CATEDRELE CURSURI DIN CADRUL

 BAZEI DE INSTRUIRE PENTRU EOD

 

 

              Catedra C-IED

                Catedra EOD